Facultade de Ciencias da Comunicación
Avda. Castelao s/n
15782 - Santiago de Compostela
A Coruña - Spain

Contacto principal

Carlos Toural
Editor
Universidad de Santiago de Compostela
Teléfono 881816558

Contacto de soporte

Carlos Toural
Teléfono +34 881 816 558